Zespół Szkół Muzycznych – etap II

Zespół Szkół Muzycznych – etap II

W dniu 9 lutego 2018 r. Akar Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Miastem Rzeszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji wewnętrznych w budynku Zespołu Szkól Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wraz z niezbędną przebudową stanu istniejącego budynku, dostosowaniem budynku do przepisów p.poż oraz budową ogrodzenia – etap II. 

Wartość zadania  2 680 374,76 PLN brutto. 

Termin wykonania – sierpień 2019 r.

Comments are closed.

Dane kontaktowe