Termomodernizacja obiektów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Termomodernizacja obiektów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

AKAR Sp. z o.o. będzie wykonawcą robót termomodernizacyjnych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dwóch obiektów na terenie Elektrociepłowni Rzeszów: budynku Gospodarki Olejowej i budynku Sprężarkowni 

Comments are closed.

Dane kontaktowe