Zakończenie budowy oświetlenia boisk w Świlczy

Zakończenie budowy oświetlenia boisk w Świlczy

W dniu 20 lipca 2018 r. zakończono budowę i dokonano odbioru technicznego na zadaniu „Budowa oświetlenia boisk sportowych w Świlczy”

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone