Przedszkole Korczyna

Przedszkole Korczyna

Umowa z Gminą Korczyna na „ROZBUDOWĘ, NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KORCZYNIE NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA – ETAP II”
Termin realizacji do 30 listopada 2019 r.
Wartość robót: 698 792,59 zł brutto

Comments are closed.

Dane kontaktowe