Browsed by
Autor: admin

Boiska przy ZSM w Rzeszowie

Boiska przy ZSM w Rzeszowie

Od lipca 2019 r. AKAR realizuje zadanie:  Budowa boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami, urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki), bieżni prostej 60 m, oraz infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, urządzenie terenów zielonych) wraz z oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem terenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45a w Rzeszowie

Termomodernizacja hali napraw MPK-Rzeszów

Termomodernizacja hali napraw MPK-Rzeszów

Akar Sp. z o.o. realizuje zadanie : „Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej – wymiana okien naświetla bocznego ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54. obejmujące : Wymianę naświetla bocznego hali warsztatowej.

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

W lipcu 2018 r. AKAR Sp. z o.o. podpisała umowę z MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na „Rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie”

Termin realizacji : do 22.07.2019 r.

Wartość robót: 2 951 565,06 zł brutto

Zespół Szkół Muzycznych – etap II

Zespół Szkół Muzycznych – etap II

W dniu 9 lutego 2018 r. Akar Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Miastem Rzeszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji wewnętrznych w budynku Zespołu Szkól Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wraz z niezbędną przebudową stanu istniejącego budynku, dostosowaniem budynku do przepisów p.poż oraz budową ogrodzenia – etap II. 

Wartość zadania  2 680 374,76 PLN brutto. 

Termin wykonania – sierpień 2019 r.

Dane kontaktowe