Browsed by
Autor: AKAR Rzeszów

Przedszkole Korczyna

Przedszkole Korczyna

Umowa z Gminą Korczyna na „ROZBUDOWĘ, NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KORCZYNIE NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA – ETAP II”
Termin realizacji do 30 listopada 2019 r.
Wartość robót: 698 792,59 zł brutto

Budowa sali sportowej w Studzianie

Budowa sali sportowej w Studzianie

W dniu 2 lipca 2019 r. AKAR podpisał umowę z Gminą Przeworsk na budowę sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Studzianie.
Termin realizacji do 15 czerwca 2021 r.
Wartość umowy: 3 320 432,56 zł brutto

Dane kontaktowe