REALIZACJE


W trakcie:

Rozbudowa budynku administracyjno socjalnego dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście.
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: lipiec - październik 2018 r.
Zakres robót obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych w formule „zaprojektuj – zbuduj” w celu zagospodarowania terenu, w tym:
a) rozbudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej
b) oświetlenia boiska trawiastego,
c) bieżni o dł. 60m dla dystansu biegu wraz z wykonaniem odwodnienia,
d) skoczni do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej
e) placu wraz z wykonaniem odwodnienia pod montaż urządzeń fitness,
f) dostawy i montażu urządzeń fitness,
g) dostawy i montażu stołu do ping-ponga,
h) niwelacji terenu wraz z siewem i pielęgnacją trawy,
i) dostawę i montaż 8 szt. ławek,
j) dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci,

Wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie niezbędnej przebudowy budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2019
Zakres robót obejmuje:
-wymiane pokrycia dachu nad aulą oraz częścią parterową
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji auli
-nagłośnienie auli
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
-wykonanie ogrodzenia szkoły

Rozbudowa stadionu sportowego o budynek zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: 11.2017- 07.2019
Zakres robót obejmuje:
-rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza
-budowę nowgo zaplecza sportowego, jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 493m2
-wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami
-wykonanie chodników oraz parkingu

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Świętoniowej.
Inwestor: Gmina Przeworsk
Termin realizacji: 09.2017-08-2019
Zakres robót obejmuje:
-dobudowe sali sportowej w konstrukcji murowo/żelbetowej
-wykonanie łącznika trzykondygnacyjnego z komunikacją do piwnic budynku szkoły

 

Zakończone:

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy
Inwestor: Gmina Świlcza
Realizacja: luty 2018 - lipiec 2018
Zakres robót obejmuje:
-przyłącza kablowe nN i rozdzielnice
-montaż słupów oświetleniowych
-montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

Budowa budynku szatniowo - biurowego z trybuną w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie".
Inwestor: Gmina Strzyżów
Realizacja: 10.2017-05.2018
Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót:
- roboty ziemne
- fundamenty
- roboty murowe
- roboty żelbetowe
- konstrukcje stalowe
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
- stropodach i trybuna

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: listopad 2017 - luty 2018
Zakres robót obejmował:
-boisko wielofunkcyjne z kostki gumowej
-boisko do piki nożnej o nawierzchni trawiastej
-boisko do siatkówki plażowej
-bieżnia prosta
-skocznia w dal
-piłkochwyty i mała architektura

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: październik 2016 - luty 2018
Zakres robót obejmował:
- dobudowę do istniejącego budynku pomieszczeń dla przedszkola, magazynu sali sportowej i przebudowę wejścia do biblioteki publicznej
- dobudowę i przebudowę części szkoły z przeznaczeniem na kuchnię, stołówkę, nowe sale lekcyjne, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem oraz przebudowę wejść do szkoły
- wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne
- remont pomieszczeń w istniejącej części szkoły
- przebudowę węzłów sanitarnych
- rozbudowę i remont instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń zaplecza gastronomicznego
-instalacje monitoringu
-wykonanie dróg, chodników i parkingów

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i warsztatów przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz STWiORB
Inwestor: Miasto Łańcut
Realizacja: styczeń 2017 - listopad 2017
Zakres robót obejmował:
-opracowanie dokumentacji projektowej
-opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- remont budynków warsztatów
- wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej
Budynek wpisany do ewidencji zabytków.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Matysówce
Inwestor: Gmina Tyczyn
Realizacja: marzec 2017 - lipiec 2017
Zakres robót obejmował wykonanie:
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
-docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza
-izolację i docieplenie fundamentów
-wymianę instalacji c.o. wraz z piecem gazowym
-wymianę źródeł światła na energooszczędne
-wykonanie opaski odbojowej i chodników z kostki brukowej

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 na ul. Ptasiej w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: czerwiec 2017 - listopad 2017
Zakres robot obejmował:
-remont budynku
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
-ocieplenie budynku
-wykonanie instalacji fotowoltanicznej
-modernizacje instalacji energetycznej
-modernizacje instalacji centralnego ogrzewania

Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wojska Polskiego na terenach TOSIR w Tarnowie
Inwestor: Gmina Miasto Tarnów
Realizacja: styczeń 2017 - czerwiec 2017
Zakres robót obejmował:
-budowe ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej EPDM
-budowę siłowni zewnętrznej
-remont istniejących boisk asfaltowych
-budowę ciągów pieszych w postaci chodników z kostki betonowej

Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej.
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej
Realizacja: czerwiec 2017 - listopad 2018
Zakres zadania obejmował:
1) budowę boiska do piłki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej
2) budowę placu zabaw
3) wykonanie centralnego placu spotkań i założenia parkowego
4) budowę parkingu, ciągów komunikacyjnych i schodów terenowych z kostki betonowej
5) wykonanie oświetlania solarnego
6) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
7) wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia placu zabaw
8) wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie trawników

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18 na ul. Jaskółczej w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: kwiecień 2017 - wrzesień 2017
Zakres robót obejmował:
-ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i stropodachu wentylowanego
-modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą grzejnikowych i instalacji c.w.u, oraz instalacji wod-kan
-ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic
-wymiane drzwi zewnętrznych
-modernizacje instalacji elektrycznej
-wykonanie instalacji fotowoltanicznej wraz z konstrukcją pod panele
-wykonanie modernizacji tarasów

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone