W trakcie

W trakcie

REALIZACJE W TRAKCIE


Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF”” w Czudcu na terenie działki nr ewid. 129 położonej w Czudcu, Gmina Czudec. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne w części głównej oraz częściowo trzy kondygnacje nadziemne w części bocznej, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek zaprojektowano w rzucie zbliżonym do litery ”L”. Całkowite wymiary budynku w rzucie wynoszą 31.48 x 30.00 m. W kształcie budynku można wyodrębnić dwie części główną i dochodzącą do niej część boczną. Obie części będą posiadać symetryczny dach dwuspadowy o nachyleniu 20 stopni, krytym blachą na rąbek stojący w kolorze czerwonym. Kubatura budynku - 5 643.41 m3 Powierzchnia użytkowa – 974.0 m2 Wysokość budynku – 11.95 m

[Not a valid template]

Dane kontaktowe