Zakończone

Zakończone

REALIZACJE ZAKOŃCZONE


Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i warsztatów przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz STWiORB
Inwestor: Miasto Łańcut
Realizacja: styczeń 2017 - listopad 2017
Zakres robót obejmował:
-opracowanie dokumentacji projektowej
-opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- remont budynków warsztatów
- wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej
Budynek wpisany do ewidencji zabytków.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Matysówce
Inwestor: Gmina Tyczyn
Realizacja: marzec 2017 - lipiec 2017
Zakres robót obejmował wykonanie:
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
-docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza
-izolację i docieplenie fundamentów
-wymianę instalacji c.o. wraz z piecem gazowym
-wymianę źródeł światła na energooszczędne
-wykonanie opaski odbojowej i chodników z kostki brukowej

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 na ul. Ptasiej w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: czerwiec 2017 - listopad 2017
Zakres robot obejmował:
-remont budynku
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
-ocieplenie budynku
-wykonanie instalacji fotowoltanicznej
-modernizacje instalacji energetycznej
-modernizacje instalacji centralnego ogrzewania

Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wojska Polskiego na terenach TOSIR w Tarnowie
Inwestor: Gmina Miasto Tarnów
Realizacja: styczeń 2017 - czerwiec 2017
Zakres robót obejmował:
-budowe ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej EPDM
-budowę siłowni zewnętrznej
-remont istniejących boisk asfaltowych
-budowę ciągów pieszych w postaci chodników z kostki betonowej

Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej.
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej
Realizacja: czerwiec 2017 - listopad 2018
Zakres zadania obejmował:
1) budowę boiska do piłki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej
2) budowę placu zabaw
3) wykonanie centralnego placu spotkań i założenia parkowego
4) budowę parkingu, ciągów komunikacyjnych i schodów terenowych z kostki betonowej
5) wykonanie oświetlania solarnego
6) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
7) wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia placu zabaw
8) wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie trawników

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18 na ul. Jaskółczej w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: kwiecień 2017 - wrzesień 2017
Zakres robót obejmował:
-ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i stropodachu wentylowanego
-modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą grzejnikowych i instalacji c.w.u, oraz instalacji wod-kan
-ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic
-wymiane drzwi zewnętrznych
-modernizacje instalacji elektrycznej
-wykonanie instalacji fotowoltanicznej wraz z konstrukcją pod panele
-wykonanie modernizacji tarasów

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14 na ul. Chmaja w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: lipiec 2017 - listopad 2017
Zakres robót obejmował:
-docieplenie stropodachu wentylowanego i wykonanie nowego pokrycia dachu
-ocieplenie ścian zewnętrznych
-remont kominów ponad dachem
-roboty niezbędne do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych
-wykonanie nowej instalacji c.o.
-modernizacje instalacji elektrycznej

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie
Realizacja: marzec 2016 - czerwiec 2016
Zakres robót obejmował:
-Odwodnienie
-wykonanie podbudowy pod boisko i plac zabaw
-budowe boiska z nawierznią z kostki bezpiecznej
-piłkochwyty i małą architekturę
-dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw
-roboty ziemne

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: czerwiec 2016 - marzec 2017
Zakres robót obejmował:
- wymianę podłóg i stolarki drzwiowej
- wykonanie ustrojów akustycznych w pomieszczeniach dydaktycznych na parterze budynku
-przebudowę instalacji elektrycznych

Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka polegające na wykonaniu przebudowy w istniejącej hali warsztatów szkolnych na pomieszczenia dydaktyczne i aulę
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: sierpień 2016 - luty 2017
Zakres robót obejmował:
-wymiane ślusarki okiennej
-wykonanie nowej konstrukcji świetlika dachowego z profili aluminiowych
-wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych
-wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej i przeciwpożarowej
-wykonanie instalacji elektrycznej

Dane kontaktowe