REALIZACJE ZAKOŃCZONE


Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie
Realizacja: marzec 2016 - czerwiec 2016
Zakres robót obejmował:
-Odwodnienie
-wykonanie podbudowy pod boisko i plac zabaw
-budowe boiska z nawierznią z kostki bezpiecznej
-piłkochwyty i małą architekturę
-dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw
-roboty ziemne

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: czerwiec 2016 - marzec 2017
Zakres robót obejmował:
- wymianę podłóg i stolarki drzwiowej
- wykonanie ustrojów akustycznych w pomieszczeniach dydaktycznych na parterze budynku
-przebudowę instalacji elektrycznych

Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka polegające na wykonaniu przebudowy w istniejącej hali warsztatów szkolnych na pomieszczenia dydaktyczne i aulę
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: sierpień 2016 - luty 2017
Zakres robót obejmował:
-wymiane ślusarki okiennej
-wykonanie nowej konstrukcji świetlika dachowego z profili aluminiowych
-wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych
-wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej i przeciwpożarowej
-wykonanie instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia była kontynuacja robót budowlanych dla potrzeb Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Rzeszowskiej funkcjonującego w budynku Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej oraz na przyległym do niego terenie po stronie wschodniej.
Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Realizacja: 08.2016-12.2016
Zakres robót obejmował:
-przebudowe pomieszczeń piwnicznych w budynku "V" z adaptacją na serwerownię
-wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie wejścia technicznego do serwerowni, budowa wiaty i ogrodzenia placu technicznego
-budowe miejsc postojowych i chodników z infrastrukturą techniczną

Kompleksowy remont Komisariatu Policji w Brzostku przy ul. Mickiewicza 10
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Realizacja: maj 2016 - listopad 2017
Zakres robót obejmował:
-roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
-kompleksowy remont pomieszczeń wewnętrznych
-wykokanie elewacji -roboty zewnętrzne (parking, chodniki, ogrodzenie)
-instalacje sanitarne
-instalacje elektryczne

Modernizacja "Sali zebrań" w budynku PGE przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie
Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
Realizacja: czerwiec 2015 - wrzesień 2015

Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną w Błędowej Tyczyńskiej
Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"
Realizacja: grudzień 2015 - czerwiec 2016
Zakres robót obejmuował:
-budowę pomieszczeń do sortowania i pakowania owoców i warzyw
-budowę dwóch komór chłodniczych
-budowę części socjalnej
-wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
-zagospodarowanie terenu

Budowa maneżu przy zespole Szkół Techniczno-Wereretaryjnych w Trzcianie
Inwestor: Powiat Rzeszowski
Realizacja: lipiec 2014 - listopad 2015
Zakres robót obejmował:
-fundamenty
-roboty żelbetowe
-konstrukcję dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem
-roboty murowe
-ocieplenie i elewacje
-wykończenie wnętrza
-instalacje sanitarne i elektryczne
- wykonanie padoku wraz z drenażem i ogrodzeniem

Budowa budynku sali gimnastycznej obejmująca: rozbudowę segmentu szkolnego o salę do ćwiczeń o wymiarach 9.0x18.0m połączoną łącznikiem z budynkiem głównym.
Inwestor: Gmina Boguchwała
Realizacja: sierpień 2013 - wrzesień 2014
Zakres robót obejmuował:
-budowę sali gimnastycznej -rozbiórkę posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi
-przebudowę ścianek wewnętrznych w pomieszczeniach WC
-wykonanie tynku mozaikowego, ochronnego w korytarzach
-wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz montaż drzwi aluminiowych i PCV
-montaż instalacji nagłaśniającej oraz sygnalizatorów świetlnych i akustycznych

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halęsportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor: Powiat Rzeszowski
Realizacja: listopad 2012 - czerwiec 2014
Zakres robót obejmuował:
-Fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem
-Roboty budowlane i wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz ze stolarką i ślusarką
-Wewnętrzne instalacje sanitarne: wod-kan. c.o., wentylacja mechaniczna
-Instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacja oddymiania
-Przebudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
-Zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej z pompowniami ścieków, sieć cieplną oraz oświetlenie zewnętrzne
-Drogi, place, chodniki, miejsca postojowe, zadaszenie śmietnika
-Wyposażenie hali sportowej wraz z montażem

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone