REALIZACJE ZAKOŃCZONE


Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halęsportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor: Powiat Rzeszowski
Realizacja: listopad 2012 - czerwiec 2014
Zakres robót obejmuował:
-Fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem
-Roboty budowlane i wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz ze stolarką i ślusarką
-Wewnętrzne instalacje sanitarne: wod-kan. c.o., wentylacja mechaniczna
-Instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacja oddymiania
-Przebudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
-Zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej z pompowniami ścieków, sieć cieplną oraz oświetlenie zewnętrzne
-Drogi, place, chodniki, miejsca postojowe, zadaszenie śmietnika
-Wyposażenie hali sportowej wraz z montażem

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone