Posiadamy Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
zgodny z wymogami normy
PN-EN ISO 9001:2008
nadany przez
TÜV Saarland

Zapytania ofertowe

W związku z planowanym zakupem usług doradczych w ramach projektu I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy AKAR Sp. z o.o. w zakresie stolarki/ślusarki otworowej.

Zapytanie ofertowe;

akar/upload/fotki/Zapytanie ofertowe.pdf

Zalacznik nr 1 Wzór formularza ofertowego;

akar/upload/fotki/Zalacznik nr 1 Wzor formularza ofertowego.pdf

Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

akar/upload/fotki/Zalacznik nr 2 Wzor oswiadczenia o braku powiazan osobowych i kapitalowych.pdf

Zalacznik nr 3 Wzór wykazu osób;

akar/upload/fotki/Zalacznik nr 3 Wzor wykazu osob.pdf

Zalacznik nr 4 Wzór wykazu uslug;

akar/upload/fotki/Zalacznik nr 4 Wzor wykazu uslug.pdf

Załączniki edytowalne;

akar/upload/fotki/Zalaczniki edytowalne.rar

kontakt Akar Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego 26A
35-082 Rzeszów
Sekretariat:
(17) 873 01 88


lokalizacha AKAR Rzeszów

Copyright 2011 © AKAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.