Realizacje

Realizacje

REALIZACJE


W trakcie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF”” w Czudcu na terenie działki nr ewid. 129 położonej w Czudcu, Gmina Czudec. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne w części głównej oraz częściowo trzy kondygnacje nadziemne w części bocznej, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek zaprojektowano w rzucie zbliżonym do litery ”L”. Całkowite wymiary budynku w rzucie wynoszą 31.48 x 30.00 m. W kształcie budynku można wyodrębnić dwie części główną i dochodzącą do niej część boczną. Obie części będą posiadać symetryczny dach dwuspadowy o nachyleniu 20 stopni, krytym blachą na rąbek stojący w kolorze czerwonym. Kubatura budynku - 5 643.41 m3 Powierzchnia użytkowa – 974.0 m2 Wysokość budynku – 11.95 m

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych i bieżni prostej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A.
Budowa boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami, urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki), bieżni prostej 60m, oraz infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, urządzenie terenów zielonych) wraz z oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem terenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45a w Rzeszowie

Budowa sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Studzianie.
Termin realizacji do 15 czerwca 2021 r.
Wartość umowy: 3 320 432,56 zł brutto

Wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie niezbędnej przebudowy budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2019
Zakres robót obejmuje:
-wymiane pokrycia dachu nad aulą oraz częścią parterową
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji auli
-nagłośnienie auli
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
-wykonanie ogrodzenia szkoły

 

Zakończone:

Przedmiotem zamówienia była kontynuacja robót budowlanych dla potrzeb Uczelnianego Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Rzeszowskiej funkcjonującego w budynku Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej oraz na przyległym do niego terenie po stronie wschodniej.
Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Realizacja: 08.2016-12.2016
Zakres robót obejmował:
-przebudowe pomieszczeń piwnicznych w budynku "V" z adaptacją na serwerownię
-wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie wejścia technicznego do serwerowni, budowa wiaty i ogrodzenia placu technicznego
-budowe miejsc postojowych i chodników z infrastrukturą techniczną

Kompleksowy remont Komisariatu Policji w Brzostku przy ul. Mickiewicza 10
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Realizacja: maj 2016 - listopad 2017
Zakres robót obejmował:
-roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
-kompleksowy remont pomieszczeń wewnętrznych
-wykokanie elewacji -roboty zewnętrzne (parking, chodniki, ogrodzenie)
-instalacje sanitarne
-instalacje elektryczne

Modernizacja "Sali zebrań" w budynku PGE przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie
Inwestor: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
Realizacja: czerwiec 2015 - wrzesień 2015

Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną w Błędowej Tyczyńskiej
Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"
Realizacja: grudzień 2015 - czerwiec 2016
Zakres robót obejmuował:
-budowę pomieszczeń do sortowania i pakowania owoców i warzyw
-budowę dwóch komór chłodniczych
-budowę części socjalnej
-wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
-zagospodarowanie terenu

Budowa maneżu przy zespole Szkół Techniczno-Wereretaryjnych w Trzcianie
Inwestor: Powiat Rzeszowski
Realizacja: lipiec 2014 - listopad 2015
Zakres robót obejmował:
-fundamenty
-roboty żelbetowe
-konstrukcję dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem
-roboty murowe
-ocieplenie i elewacje
-wykończenie wnętrza
-instalacje sanitarne i elektryczne
- wykonanie padoku wraz z drenażem i ogrodzeniem

Budowa budynku sali gimnastycznej obejmująca: rozbudowę segmentu szkolnego o salę do ćwiczeń o wymiarach 9.0x18.0m połączoną łącznikiem z budynkiem głównym.
Inwestor: Gmina Boguchwała
Realizacja: sierpień 2013 - wrzesień 2014
Zakres robót obejmuował:
-budowę sali gimnastycznej -rozbiórkę posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi
-przebudowę ścianek wewnętrznych w pomieszczeniach WC
-wykonanie tynku mozaikowego, ochronnego w korytarzach
-wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz montaż drzwi aluminiowych i PCV
-montaż instalacji nagłaśniającej oraz sygnalizatorów świetlnych i akustycznych

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halęsportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor: Powiat Rzeszowski
Realizacja: listopad 2012 - czerwiec 2014
Zakres robót obejmuował:
-Fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachu z drewna klejonego wraz z pokryciem
-Roboty budowlane i wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz ze stolarką i ślusarką
-Wewnętrzne instalacje sanitarne: wod-kan. c.o., wentylacja mechaniczna
-Instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacja oddymiania
-Przebudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
-Zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej z pompowniami ścieków, sieć cieplną oraz oświetlenie zewnętrzne
-Drogi, place, chodniki, miejsca postojowe, zadaszenie śmietnika
-Wyposażenie hali sportowej wraz z montażem

1 2 3

Dane kontaktowe