Zakończone

Zakończone

REALIZACJE ZAKOŃCZONE


Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i Żłobka – etap II

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54. obejmująca: wymianę naświetla bocznego hali warsztatowej.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście.
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: lipiec - październik 2018 r.
Zakres robót obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych w formule „zaprojektuj – zbuduj” w celu zagospodarowania terenu, w tym:
a) rozbudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej
b) oświetlenia boiska trawiastego,
c) bieżni o dł. 60m dla dystansu biegu wraz z wykonaniem odwodnienia,
d) skoczni do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej
e) placu wraz z wykonaniem odwodnienia pod montaż urządzeń fitness,
f) dostawy i montażu urządzeń fitness,
g) dostawy i montażu stołu do ping-ponga,
h) niwelacji terenu wraz z siewem i pielęgnacją trawy,
i) dostawę i montaż 8 szt. ławek,
j) dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci,

Rozbudowa budynku administracyjno socjalnego dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Świętoniowej.
Inwestor: Gmina Przeworsk
Termin realizacji: 09.2017-08-2019
Zakres robót obejmuje:
-dobudowe sali sportowej w konstrukcji murowo/żelbetowej
-wykonanie łącznika trzykondygnacyjnego z komunikacją do piwnic budynku szkoły

Rozbudowa stadionu sportowego o budynek zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: 11.2017- 07.2019
Zakres robót obejmuje:
-rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza
-budowę nowgo zaplecza sportowego, jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 493m2
-wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami
-wykonanie chodników oraz parkingu

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy
Inwestor: Gmina Świlcza
Realizacja: luty 2018 - lipiec 2018
Zakres robót obejmuje:
-przyłącza kablowe nN i rozdzielnice
-montaż słupów oświetleniowych
-montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

Budowa budynku szatniowo - biurowego z trybuną w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie".
Inwestor: Gmina Strzyżów
Realizacja: 10.2017-05.2018
Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót:
- roboty ziemne
- fundamenty
- roboty murowe
- roboty żelbetowe
- konstrukcje stalowe
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
- stropodach i trybuna

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: listopad 2017 - luty 2018
Zakres robót obejmował:
-boisko wielofunkcyjne z kostki gumowej
-boisko do piki nożnej o nawierzchni trawiastej
-boisko do siatkówki plażowej
-bieżnia prosta
-skocznia w dal
-piłkochwyty i mała architektura

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: październik 2016 - luty 2018
Zakres robót obejmował:
- dobudowę do istniejącego budynku pomieszczeń dla przedszkola, magazynu sali sportowej i przebudowę wejścia do biblioteki publicznej
- dobudowę i przebudowę części szkoły z przeznaczeniem na kuchnię, stołówkę, nowe sale lekcyjne, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora wraz z sekretariatem oraz przebudowę wejść do szkoły
- wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne
- remont pomieszczeń w istniejącej części szkoły
- przebudowę węzłów sanitarnych
- rozbudowę i remont instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń zaplecza gastronomicznego
-instalacje monitoringu
-wykonanie dróg, chodników i parkingów

1 2 3

Dane kontaktowe