REALIZACJE W TRAKCIE


Rozbudowa budynku administracyjno socjalnego dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście.
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: lipiec - październik 2018 r.
Zakres robót obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych w formule „zaprojektuj – zbuduj” w celu zagospodarowania terenu, w tym:
a) rozbudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej
b) oświetlenia boiska trawiastego,
c) bieżni o dł. 60m dla dystansu biegu wraz z wykonaniem odwodnienia,
d) skoczni do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej
e) placu wraz z wykonaniem odwodnienia pod montaż urządzeń fitness,
f) dostawy i montażu urządzeń fitness,
g) dostawy i montażu stołu do ping-ponga,
h) niwelacji terenu wraz z siewem i pielęgnacją trawy,
i) dostawę i montaż 8 szt. ławek,
j) dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci,

Wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie niezbędnej przebudowy budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2019
Zakres robót obejmuje:
-wymiane pokrycia dachu nad aulą oraz częścią parterową
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji auli
-nagłośnienie auli
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
-wykonanie ogrodzenia szkoły

Rozbudowa stadionu sportowego o budynek zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: 11.2017- 07.2019
Zakres robót obejmuje:
-rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza
-budowę nowgo zaplecza sportowego, jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 493m2
-wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami
-wykonanie chodników oraz parkingu

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Świętoniowej.
Inwestor: Gmina Przeworsk
Termin realizacji: 09.2017-08-2019
Zakres robót obejmuje:
-dobudowe sali sportowej w konstrukcji murowo/żelbetowej
-wykonanie łącznika trzykondygnacyjnego z komunikacją do piwnic budynku szkoły

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone