REALIZACJE W TRAKCIE


Wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie niezbędnej przebudowy budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2019
Zakres robót obejmuje:
-wymiane pokrycia dachu nad aulą oraz częścią parterową
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji auli
-nagłośnienie auli
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
-wykonanie ogrodzenia szkoły

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy
Inwestor: Gmina Świlcza
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2018
Zakres robót obejmuje:
-przyłącza kablowe nN i rozdzielnice
-montaż słupów oświetleniowych
-montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

Rozbudowa stadionu sportowego o budynek zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Inwestor: Gmina Trzebownisko
Realizacja: 11.2017- 07.2019
Zakres robót obejmuje:
-rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza
-budowę nowgo zaplecza sportowego, jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 493m2
-wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami
-wykonanie chodników oraz parkingu

Budowa budynku szatniowo - biurowego z trybuną w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie".
Inwestor: Gmina Strzyżów
Realizacja: 10.2017-05.2018
Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót:
- roboty ziemne
- fundamenty
- roboty murowe
- roboty żelbetowe
- konstrukcje stalowe
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
- stropodach i trybuna

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Świętoniowej.
Inwestor: Gmina Przeworsk
Termin realizacji: 09.2017-08-2019
Zakres robót obejmuje:
-dobudowe sali sportowej w konstrukcji murowo/żelbetowej
-wykonanie łącznika trzykondygnacyjnego z komunikacją do piwnic budynku szkoły

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone