W trakcie

W trakcie

REALIZACJE W TRAKCIE


Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF”” w Czudcu na terenie działki nr ewid. 129 położonej w Czudcu, Gmina Czudec. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne w części głównej oraz częściowo trzy kondygnacje nadziemne w części bocznej, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek zaprojektowano w rzucie zbliżonym do litery ”L”. Całkowite wymiary budynku w rzucie wynoszą 31.48 x 30.00 m. W kształcie budynku można wyodrębnić dwie części główną i dochodzącą do niej część boczną. Obie części będą posiadać symetryczny dach dwuspadowy o nachyleniu 20 stopni, krytym blachą na rąbek stojący w kolorze czerwonym. Kubatura budynku - 5 643.41 m3 Powierzchnia użytkowa – 974.0 m2 Wysokość budynku – 11.95 m

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych i bieżni prostej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A.
Budowa boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami, urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki), bieżni prostej 60m, oraz infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, urządzenie terenów zielonych) wraz z oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem terenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45a w Rzeszowie

Budowa sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Studzianie.
Termin realizacji do 15 czerwca 2021 r.
Wartość umowy: 3 320 432,56 zł brutto

Wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie niezbędnej przebudowy budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów
Realizacja: luty 2018 - sierpień 2019
Zakres robót obejmuje:
-wymiane pokrycia dachu nad aulą oraz częścią parterową
-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji auli
-nagłośnienie auli
-wymiana instalacji elektrycznej
-wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
-wykonanie ogrodzenia szkoły

Dane kontaktowe