Arrow
Arrow
Hurtownia Marmax w Rzeszowie na ul. Zawiszy Czarnego
Slider
Przedszkole Korczyna

Przedszkole Korczyna

Umowa z Gminą Korczyna na „ROZBUDOWĘ, NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KORCZYNIE NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA – ETAP II”
Termin realizacji do 30 listopada 2019 r.
Wartość robót: 698 792,59 zł brutto

Budowa sali sportowej w Studzianie

Budowa sali sportowej w Studzianie

W dniu 2 lipca 2019 r. AKAR podpisał umowę z Gminą Przeworsk na budowę sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Studzianie.
Termin realizacji do 15 czerwca 2021 r.
Wartość umowy: 3 320 432,56 zł brutto

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

W lipcu 2018 r. AKAR Sp. z o.o. podpisała umowę z MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na „Rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie”

Termin realizacji : do 22.07.2019 r.

Wartość robót: 2 951 565,06 zł brutto

Zespół Szkół Muzycznych – etap II

Zespół Szkół Muzycznych – etap II

W dniu 9 lutego 2018 r. Akar Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Miastem Rzeszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji wewnętrznych w budynku Zespołu Szkól Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wraz z niezbędną przebudową stanu istniejącego budynku, dostosowaniem budynku do przepisów p.poż oraz budową ogrodzenia – etap II. 

Wartość zadania  2 680 374,76 PLN brutto. 

Termin wykonania – sierpień 2019 r.

Copyright 2018 © AKAR - Wszelkie prawa zastrzeżone