Boiska przy ZSM w Rzeszowie

Boiska przy ZSM w Rzeszowie

Od lipca 2019 r. AKAR realizuje zadanie:  Budowa boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami, urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki), bieżni prostej 60 m, oraz infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, urządzenie terenów zielonych) wraz z oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem terenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45a w Rzeszowie

Termomodernizacja hali napraw MPK-Rzeszów

Termomodernizacja hali napraw MPK-Rzeszów

Akar Sp. z o.o. realizuje zadanie : „Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej – wymiana okien naświetla bocznego ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54. obejmujące : Wymianę naświetla bocznego hali warsztatowej.

Przedszkole Korczyna

Przedszkole Korczyna

Umowa z Gminą Korczyna na „ROZBUDOWĘ, NADBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KORCZYNIE NA FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA – ETAP II”
Termin realizacji do 30 listopada 2019 r.
Wartość robót: 698 792,59 zł brutto

Budowa sali sportowej w Studzianie

Budowa sali sportowej w Studzianie

W dniu 2 lipca 2019 r. AKAR podpisał umowę z Gminą Przeworsk na budowę sali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Studzianie.
Termin realizacji do 15 czerwca 2021 r.
Wartość umowy: 3 320 432,56 zł brutto

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

Rozbudowa budynku MPK w Rzeszowie

W lipcu 2018 r. AKAR Sp. z o.o. podpisała umowę z MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na „Rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul. Lubelskiej 54 w Rzeszowie”

Termin realizacji : do 22.07.2019 r.

Wartość robót: 2 951 565,06 zł brutto

Dane kontaktowe